مهندس رضا کاردانی

شهردار ریوش

طبیعت شهر ریوش
طبیعت شهر ریوش
جاذبه های طبیعی شهر ریوش گالری تصاویر
همایش گردشگری
همایش گردشگری
برگزاری نخستین همایش گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری کوهسرخ
ساماندهی ورودی
ساماندهی ورودی
ساماندهی ورودی های شهر ریوش
مزایده
مزایده
مزایده عمومی ; واگذاری سه شنبه بازار شهر ریوش

شهرداری ریوش ، شهر ریوش

توسعه و عمران شهر با مشارکت همه ی مردم

طبیعت شهر ریوش

همایش گردشگری

ساماندهی ورودی

مزایده

شهرداری ریوش

شهرداری ریوش در سال 1379 تاسیس شد; شهر کهن ریوش دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوانی می باشد و دارای جمعیتی قریب به 20 هزار نفر در بخش شمالی شهرستان کاشمر واقع شده است.

با ما در تماس باشید